Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi:

İlkokula hazırlık,dildeki başarı ve becerileri,kas kordinasyonunu,hareket kabiliyetlerini,yönergeyi anlayabilme ve uygulayabilmeyi,sayı ve eşleştirme bilgisini ve grup etkinliklerine katılım gibi okul olgunluğu göstergelerini ölçer.

5 yaş 6 ay ile 6 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

AGTE-Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 

Genel gelişim, dil bilişsel, kaba motor, ince motor ve öz bakım -sosyal beceriler alt alanını ölçmektedir.

 0-6 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi:

Görsel algı, görsel kordinasyon.

4-9 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Gesell Gelişim Figürleri Testi: 

Görsel algı ve görsel bellek.

1-7 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Peabody Resim ve Kelime Eşleştirme Testi:

Alıcı dil yaşını ölçmektedir.

2-11 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Kent Egy. Testi:

Zeka. Asıl amaç olası patolojiyi saptamaktır.

6-14 yaşa uygulanabilir.

Frankfurter Dikkat Testi:

60-72 ay arası çocuklarda dikkat ölçümü için kullanılır.

Goodenough-Harris Bir Adam Çiz Testi ve Aile Çizimi Testi:

Dikkat, zeka testi. Bireysel ya da grup halinde uygulanabilir.

Projektif yorum amaçlıda kullanılabilir.

 

Porteus Labirentleri Testi: 

Zeka, planlama yeteneği.

7 yaş 7 ay -14 yaş  arası bireylere uygulanır.

 

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi: 

Çocukların sorunlarını ve iç dünyalarını anlayıp, çözümleyebilmek için yapılandırılmıştır. Çocukların bilinç ve bilinçaltı süreçlerini çözümlemeyi sağlar.

4-12 yaş arası çocuklara uygulanabilir.

Bier Cümle Tamamlama Testi:

Bireylerin genel tutumlarını ,eğilimlerini ve isteklerini görebilmek amacıyla geliştirilmiştir.

Cattel  2A Zeka Testi :

Zeka – performans testidir.

7 yaş 6ay ile 14 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.