Teknoloji Bağımlılığı

Her yaş grubunda görülmekle birlikte son yılların okul çağı çocuklarının en büyük sorunlarından birisi olan teknoloji bağımlılığı velileri çaresiz bırakmaktadır .

Teknoloji bağımlılığı nedir ?

Teknolojik aletlerin ve internetin kontrolsüz bir biçinde kullanılmasına bağlı olarak , oyun ,sanal oyun, sosyal medyanın aşırı kullanımı gibi davranışlara kendini gösteren bağımlılık türüdür.

Küçük yaşlardan itibaren teknolojinin içine doğan çocukları elbette teknolojiden soyutlamak mümkün değildir . Önemli olan kontrollü bir şekilde amaca yönelik bilinçli kullanıcı olmasıdır.

Küçük yaşlardan itibaren ekrana çok fazla maruz kalan çocuklarda dikkat eksikliği, dürtüsellik , gelişim geriliği gibi pek çok sorunu beraberinde getirmektedir . Özellikle ilk 6 yaş çok önemlidir.
Pandemi dönemi doğan çocukların ekrana fazla maruz kalması , sosyal ortamlarda bulunamaması gibi sebeplerle uyaran eksikliği yaşadığı ve bu durumun gelişimsel geriliklere neden olduğunu gözlemledik.

Bu nedenle teknoloji bağımlılığı konusunda yapılabilecek en güzel şey öncelikle çocuğun bağımlı olmaması için önlem almaktır.

Peki Teknoloji bağımlılığına karşı nasıl önlem alırız?

İlk olarak ebeveynlerin örnek olması çok önemlidir. Çocuklar doğdukları anlardan itibaren ebeveynlerini taklit ederler , örnek alırlar . Çocukla iletişim halindeyken özellikle telefon vb. aletlerin kontrollü kullanılması gerekir.

İkinci olarak çocuğun enerjisini doğru yönlendirme ve boşlukları verimli doldurmaktır. Bir çocuğun evde hiçbir şey yapmadan sakince oturmasını beklemek gerçekçi bir beklenti değildir. Sıkılan çocuk yapacak bir şey bulamadığında bilgisayar , tablet oynamak isteyecektir. Sokakta oynama kültürünün azalması da çocukları ekrana bağlanma durumunu arttırmaktadır. Bu nedenle çocuğun yeteneği ve ilgisi dahilinde spor aktivitesi ya da diğer sosyal aktivitelerde bulunarak zamanını doldurması ayrıca bu faliyetlerden keyif alması teknoloji bağımlılığına önlem almak açısından oldukça faydalı olacaktır.

Ailecek oynanabilen kutu oyunları hem aile içi iletişiminizi arttırırken hemde çocuğun bilgisayar oyunları dışında da keyif aldığını görmesini sağlar. Akıl , zeka , dikkat oyunları gibi kutu oyunları ile çocuğunuzun ekran dışında uğraş edinmesini sağlarken aynı zamanda zihinsel gelişimi desek faliyetlerde bulunmuş olacaksınız.

Bir diğer konu ise asosyal davranışlar . Sosyalleşemeyen çocuk ekrana daha fazla maruz kalmaktadır. Yalnızlığını bilgisayar ile paylaşmaktadır. Bir zincir olarak düşünelim.
Özgüven eksikliği ,sosyal iletişim sorununa , iletişim eksikliği teknolojik aletlere daha çok bağlanmasına sebep olabilir. Bu nedenle çocuğu doğru anlamak ve doğru müdahalede bulunmak oldukça önemlidir.

Teknoloji bağımlılığını da sadece tek başına ele almak çok gerçekçi olmayacaktır.
Bir problemi ele alırken bütüncül değerlendirmek çok önemlidir. Çözümsüz kaldığınızı düşünüyorsanız bir psikolojik danışmandan , psikologdan yardım almanız faydalı olacaktır.

Bazen doğru adım için desteğe ihtiyaç duyarız . Sizlerde samsun psikolog /psikolojik danışman dan destek alarak fark edemediğiniz , çözümsüz kaldığınız konularda bakış açısınızın genişlemesine , yolunuzun aydınlamasına katkı sağlayabilirsiniz.