Mmpı testi kişiliği objektif olarak değerlendiren bir teknik olarak kabul edilir.

4 geçerlilik ve 10 klinik ölçeğe yönelik puan elde edilir.

Mmpı daha çok psikolojik danışma esnasında danışmanların elindeki verileri kuvvetlendirmek için uygulansa da sadece test yaptırmak isteyen danışanlar içinde uygulanabilmektedir. 

 Kişisel uygulanmakla birlikte grup olarak ta uygulanabilen kalem kağıt testidir.

 Çeşitli  devlet kurumlarında özellikle kritik görevlere personel temin edilirken kullanılmaktadır.

 Özel kurumlarda personel temin öncesinde daha detaylı inceleme gerektirdiği noktada kullanılabilmektedir.