Drama bir duygunun bir düşüncenin bir grupla grubun yaşantılarından yola çıkarak rol oynama, doğaçlama gibi tekniklerle canlandırılmasıdır. 

Yaratıcı drama belli bir metne bağlı kalmadan kişinin veya grubun hayal gücününü ortaya koyarak hiç bir kısıtlama olmaksızın kendisini ve sahnesini sunduğu canlandırma biçimidir.

Yaratıcı Dramanın Psikolojiyle İlgisi : Yaratıcı Drama insanın ; hayal gücü ,insan ilişkileri, öz güven, sosyalleşme, kendini ifade etme, duyguları tanıma , grup çalışması , hayır diyebilme, bütünü tamamlayabilme, topluma ait olma, dikkat gibi yaşamımız boyunca ihtiyaçlarımız olan  yaşadığımız  dünyada insanın sosyal bir varlık olarak etkileşimi sağlamayı hedef alan gelişimsel özelliklerini destekleyen oldukça kapsamlı olan bir drama türüdür.

Özellikle okul çağı çocuklarda içe kapanık , sosyal kaygı , okula uyum problemi, kendini ifadede güçlük vb. özellikler yaşayan çocuklarda  çocuğun girişkenliğini arttırma ve sosyalleşmesini sağlama  açısından oldukça faydalı bir tekniktir. 

 

Kurumumuzda belirlenen tarihler arasında çocuk yaratıcı drama atölyeleri oluşturulacaktır. 

Güncel tarihler için instagram sayfamızı takip edebilirsiniz.